Logga in Logga in

Uthyraravtal

Avtalet gäller mellan Lägenhetsförmedling Sverige AB, nedan kallat FixaKontraktet och den som publicerar en lägenhet för andrahandsuthyrning på FixaKontraktet.se, nedan kallad uthyraren.

1. Uthyraren ska vara en myndig privatperson.

2. Uthyraren godkänner att FixaKontraktet sparar de personuppgifter som uthyraren uppger i sin kunddatabas.

3. Uthyraren registrerar sin e-postadress på FixaKontraktets webbsida.

4. FixaKontraktet tillhandahåller en gratistjänst, i form av en marknadsplats på internet för lägenhetsannonser, avsedd att hjälpa uthyraren att hitta en andrahandshyresgäst.

5. Uthyraren ansvarar för att den information som läggs in i annonserna inte strider mot gällande lagar och regler. Uthyraren är personligen ansvarig för sin annons. FixaKontraktet tar inget ansvar för innehållet i annonser rörande andrahandsuthyrning. FixaKontraktet förbehåller sig dock rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons som anses olämplig. Skäl till detta kan vara till exempel, men inte uteslutande, att innehållet bryter mot användaravtalet, annan rättslig reglering eller i övrigt strider mot god sed på hyresmarknaden.

6. Bilder och filmer i annonsen skall vara relevanta för lägenheten du annonserar om och får inte innehålla övrig text som kan uppfattas som generell marknadsföring. Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

7. FixaKontraktet kan komma att ändra detta avtal från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade användarvillkoren. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter publiceringen.

8. FixaKontraktet kommer successivt att förbättra och anpassa sin tjänst. Dock kan det inte garanteras att det går att undvika tekniska problem under begränsade perioder. FixaKontraktet kan inte hållas ansvarig för när tredjepartsleverantör gör sajten oanvändbar. Ej heller när strömavbrott eller katastrofer som gör sidan oåtkomlig.

9. Uthyraren har rätt till en timmes juridisk rådgivning med bostadsjurist med vilken FixaKontraktet har ett samarbete. För tid utöver detta finns möjlighet att göra annan överenskommelse med bostadsjuristen. FixaKontraktet har inte något ansvar för rådgivningen utan den anses vara en överenskommelse mellan externa parter, juristen och uthyraren.

10. FixaKontraktet tar ej ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan parter inblandade i uthyrning som har annonserats via FixaKontraktet. Detta omfattar även den rådgivning som har erbjudits uthyraren därigenom samt då parterna har använt sig av FixaKontraktets mallar för andrahandskontrakt, inventarielista eller liknande.

11. Svensk lag skall gälla avseende användarvillkoren och tvister ska lösas i svensk domstol.