Sommarerbjudande: 40 30 dagar för 298 kr!

Logga in

Tidigare användaravtal

Detta är det användaravtal som gällde på FixaKontraktet.se innan införandet av EU:s dataskyddsförordning GDPR 25 maj 2018. Detta avtal har nu ersatts av en uppdaterad version.

1. Användaren ska vara en myndig privatperson.

2. Användaren godkänner att FixaKontraktet sparar de personuppgifter som användaren uppger i sin kunddatabas tills användaren aktivt avregistrerar sig. Efter avregistrering kan användaren inte ta del av rabatter eller erbjudanden till tidigare medlemmar.

3. Användaren registrerar sin e-postadress på FixaKontraktets webbsida.

4. FixaKontraktet får använda e-post och telefonnummer för att göra utskick till användaren. För betalande användare övervakar FixaKontraktet hyresvärdars webbsidor och skickar information om nya lägenheter till användaren via e-post. Så fort FixaKontraktet upptäcker en ny lägenhet ska denna information, tillsammans med en länk till webbplats där anmälan kan ske, skickas till användaren. Användaren kan också se aktuella lägenheter genom att logga in på FixaKontraktets webbplats.

5. Användaren ansvarar för att anmäla intresse på önskade bostäder. Intresseanmälan ska ske direkt till aktuell hyresvärd och inte till FixaKontraktet.

6. Informationen i mejlen får endast användas personligen av användaren samt av ev. samboende partner. Eventuellt samutnyttjande av tjänsten mellan olika personer leder till omedelbar avstängning.

7. FixaKontraktet kommer successivt att förbättra och anpassa sin tjänst. Dock kan det inte garanteras att det går att undvika tekniska problem under begränsade perioder. FixaKontraktet kan inte hållas ansvarig för när tredjepartsleverantör gör sajten oanvändbar. Ej heller när strömavbrott eller katastrofer som gör sidan oåtkomlig.

Om användaren upplever att tjänsten inte fungerat tillfredsställande under en begränsad period kan FixaKontraktet kompensera användaren för detta genom att förlänga hans/hennes medlemskap med motsvarande tidsperiod. Dock är ingen återbetalning av registreringsavgift aktuell.

8. FixaKontraktet kan inte ställas till svars för eventuellt felaktigheter i den information som de förmedlar vidare från hyresvärdens hemsida till användaren.

9. Vilka sajter som FixaKontraktet bevakar kan variera över tid. Fixa Kontraktet kan inte göras till återbetalningsskyldig på grund av förändringar i innehåll eller funktionalitet till följd av tekniska, juridiska eller andra skäl.

10. Tjänsten aktiveras när användaren betalat registreringsavgift för tjänsten. Därefter är tjänsten aktiv i trettio dagar. Genom att använda tjänsten godkänner användaren dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem.

11. FixaKontraktet kan komma att ändra detta avtal från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade användarvillkoren. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter publiceringen.

12. FixaKontraktet tillhandahåller ett verktyg avsett att hjälpa användaren att hitta ett lägenhetskontrakt, men bär inte ansvar för att användandet av tjänsten leder till att användaren får en bostad. Om användaren misslyckas med att få en bostad är detta inte grund för återbetalning av avgiften.

13. Användaren har rätt till en timmes juridisk rådgivning från bostadsjurist med vilken FixaKontraktet har ett samarbete. För tid utöver detta finns möjlighet att göra annan överenskommelse med bostadsjuristen. FixaKontraktet har inte något ansvar för rådgivningen utan den är att se som en överenskommelse mellan externa parter, juristen och användaren.

14. Användaren godkänner att FixaKontraktet ej tar ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan parter inblandade i uthyrning som har förmedlats via FixaKontraktet. Detta omfattar även den rådgivning som har erbjudits användaren genom FixaKontraktet samt då parterna har använt sig av FixaKontraktets mallar för andrahandskontrakt, inventarielista eller liknande.

15. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har konsumenter rätt att ångra medlemsskapet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa omedelbart efter användaren har betalat för tjänsten. Användaren har inte ångerrätt om tjänsten har påbörjats med dennes samtycke. Användaren ger sitt samtycke i och med att hen börjar använda tjänsten, via till exempel webb, e-post eller mobiltelefon.

16. Vid betalning mot faktura aktiveras kontot direkt när fakturan skickats ut. Fakturan ska ha betalats inom 14 dagar. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. I dessa fall få användaren en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. FixaKontraktets samarbetspartner Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används av Klarna som kundnummer i kundhanteringssyfte.

17. I övrigt gäller de villkor som finns specificerade i konsumentköpslagen.

18. Svensk lag skall gälla avseende användarvillkoren och eventuella tvister ska lösas i svensk domstol.

Frågor
Vid frågor, kontakta info@fixakontraktet.se.