Statlig kartläggning av hyror

Efter att Svenska Dagbladet under vintern och våren publicerat artikelserien Hyreskollen har nu regeringen beslutat att Boverket ska ta fram egen statistik över hyresnivåerna i Sverige. Svenska Dagbladets granskning visar att att en person som bor i andrahand eller inneboende i snitt betalar 55 procent mer i hyra än de som bor i förstahand. Siffror från annonssajten Blocket har dessutom pekat på att andrahandshyrorna i Stockholms län ökade med 10 procent under de första tre månaderna i år.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall uteslutar inte att hyresreglering kan komma att införas framöver. I december ska Boverket presentera förutsättningar för en hyreskartläggning och Socialdepartmentet ska ta ställning till utredningens slutsatser under våren 2014.