Sexigt att bygga hyresrätt?

Inte bara stockholmare har ett skriande behov av fler bostäder. I 65 procent av Sveriges kommuner råder akut bostadsbrist, skriver Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima. Med dagens bostadspolitik är det mer attraktivt att bygga dyra bostadsrätter än billiga hyresrätter vilket gör att bostadslösa, unga, studenter och utlandsfödda har det särskilt svårt.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD), sa tidigare i år att ”Det ska vara sexigt att bygga för vanligt folk!”. Men sedan 90-talet så ökar Sveriges befolkning, medan bostadsbyggandet fortsätter minska.

Den förra svenska bostadskrisen löstes genom miljonprogrammet. Bostadskrisen byggdes bort genom statlig finansiering och subventioner. Idag verkar varken oppositionen eller regeringspartierna ha tillräcklig handlingskraft för att agera. Kanske blir frågan mer aktuell under 2014, bostadsbristen är den viktigaste valfrågan svarar 45 procent i en färsk enkätundersökning från Opinion Stockholm. Endast sjukvården är viktigare tycker stockholmarna. Det kanske kan få politiker från alla håll att engagera sig.