Sänkta skatter föreslås för hyresrätter

I början av veckan presenterade Bostadsbeskattningskommittén ett betänkande för Finansdepartementet där de föreslår att den kommunala fastighetsavgiften på hyresrätter ska slopas för att skapa incitament att bygga fler hyresrätter.

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman är föga imponerad av förslaget eftersom effekten är begränsad, då nyproduktion redan är befriad från denna skatt de första femton åren. De kritiserar också

Lennart Sjöstedt, som representerar Hyresgästföreningen lokalt i Göteborg kritiserar förslaget i P4 Radio Göteborg och menar att en skattereduktion på 100 kronor i månaden gör liten skillnad.

Förslaget har också uppmärksammats på Aftonbladets ledarsida.