Byggandet upp under 2013

Det är lätt att bli deppig över att det byggs förhållandevis lite i Stockholm. För att väga upp det tänkte vi nu presentera lite positiva siffror för en gångs skull.

I slutet av förra månaden rapporterade Länsstyrelsen att det under det första halvåret påbörjats byggandet av 4 165 lägenheter, 17 procent fler än under samma period 2012.

Nu är det dock inte så att denna nyhet kommer lösa bostadskrisen. I år räknas nämligen med att mellan 35 000 och 40 000 nya invånare flyttar till Stockholms län, så trots det ökande byggandet kan vi räkna med att vi kommer vara ännu mer trångbodda vid årets slut än vid årets början.

Ny tunnelbana banar väg för nya lägenheter

350 000. Så många nya bostäder skulle kunna skapas om tunnelbanan byggdes ut ordentligt, enligt en rapport från Stockholms Handelskammare.

Förslagen omfattar bland annat utbyggnad av blå linjen så att den sträcker sig mellan Barkarby och Nacka, med en avgrening till Gullmarsplan för att på så vis avlasta gröna linjen.

En utökad tunnelbana skulle göra fler områden lämpliga för bostäder och på så vis skapa 100 000 bostäder söder om söder, 50 000 i Nacka samt ytterligare 200 000 bostäder fördelade på olika områden.

Ladda ner rapporten

Överklaganden försenar bostadsbyggandet

Det är inte bara brist på investeringar från kommuner och byggbolag som gör att bostadsbyggandet går så långsamt, trots den höga inflyttningen till Stockholm. De rättsliga processerna tar allt mer tid, när grannar och andra ofta överklagar bygganden i olika instanser.
Chris Österlund, vd för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, säger till Ekot att det kan ta allt mellan fem och tio år att få igenom en detaljplan i Stockholm
- En del projekt kanske inte alls blir av, därför att det långt utdragna skedet har gjort byggnationen så dyr, säger hon.

Från politiskt håll ses överklagandena som ett problem och bostadsministern Stefan Attefall (KD) flaggar för att det kan bli svårare att överklaga i framtiden.
- Vi kanske har ett system som gör det allt för lätt att överklaga i allt för hög grad, säger han till Ekot.

Statlig kartläggning av hyror

Efter att Svenska Dagbladet under vintern och våren publicerat artikelserien Hyreskollen har nu regeringen beslutat att Boverket ska ta fram egen statistik över hyresnivåerna i Sverige. Svenska Dagbladets granskning visar att att en person som bor i andrahand eller inneboende i snitt betalar 55 procent mer i hyra än de som bor i förstahand. Siffror från annonssajten Blocket har dessutom pekat på att andrahandshyrorna i Stockholms län ökade med 10 procent under de första tre månaderna i år.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall uteslutar inte att hyresreglering kan komma att införas framöver. I december ska Boverket presentera förutsättningar för en hyreskartläggning och Socialdepartmentet ska ta ställning till utredningens slutsatser under våren 2014.

Hitta möjligheter där du bor

Hyresgästföreningen i Stockholm har dragit igång en kampanj med syftet att uppmärksamma Stockholms politiker kring vilka möjligheter det finns att bygga nya hyresrätter. I kampanjen #härbormöjligheten ber de om förslag på platser där nya hyreslägenheter kan byggas och senast den 15 september vill de ha dina förslag. De skriver att det idag saknas 110 000 bostäder i vår region, något som gör det svårt för personer som vill flytta hit för att jobba, studera eller starta företag.

Sexigt att bygga hyresrätt?

Inte bara stockholmare har ett skriande behov av fler bostäder. I 65 procent av Sveriges kommuner råder akut bostadsbrist, skriver Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima. Med dagens bostadspolitik är det mer attraktivt att bygga dyra bostadsrätter än billiga hyresrätter vilket gör att bostadslösa, unga, studenter och utlandsfödda har det särskilt svårt.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD), sa tidigare i år att ”Det ska vara sexigt att bygga för vanligt folk!”. Men sedan 90-talet så ökar Sveriges befolkning, medan bostadsbyggandet fortsätter minska.

Den förra svenska bostadskrisen löstes genom miljonprogrammet. Bostadskrisen byggdes bort genom statlig finansiering och subventioner. Idag verkar varken oppositionen eller regeringspartierna ha tillräcklig handlingskraft för att agera. Kanske blir frågan mer aktuell under 2014, bostadsbristen är den viktigaste valfrågan svarar 45 procent i en färsk enkätundersökning från Opinion Stockholm. Endast sjukvården är viktigare tycker stockholmarna. Det kanske kan få politiker från alla håll att engagera sig.

75 000 nya bostäder med utbyggd tunnelbana

Regeringens förhandlare HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman föreslår att tunnelbanesystemet byggs ut både till Nacka, Solna och Barkaby, samt med en avgrening mot söderort via Gullmarsplan. Utbyggnaden omfattar 17 miljarder kronor och i analysen har man tittat på vilka satsningar som kan ge flest bostäder. Det föreslagna paketet beräknas ge nya 75000 bostäder skriver förhandlarna på DN Debatt Stockholm.

En byggstart är möjlig redan 2016 och finansieringen av det så kallade Stockholmspaketet ska nu diskuteras med kommunerna.

 

Majoritet för fler hyresrätter

En undersökning från Opinion Stockholm visar att tre av fyra stockholmare vill att byggandet ökar. Dessutom vill en majoritet, 63 procent, att det främst ska byggas hyresrätter.

Men i verkligheten är bara var fjärde påbörjad lägenhet som byggs i Stockholm en hyresrätt skriver Metro.

Ointresserade byggherrar

Politikerna vill öka byggandet, priserna är höga, räntorna låga och det finns en växande efterfrågan på bostäder. Men trots att förutsättningarna är de bästa för byggbolagen, så ökar inte byggandet.

– Det är lönsamt för dem att bygga redan nu, men det kan vara ännu lönsammare att vänta, säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH i en intervju i Metro.

Anledningen är att en ökad produktion kan dumpa priserna på marknaden, vilket leder till att byggherrarnas vinster minskar. Hans Lind pekar också ut kommunernas planmonopol som en bromskloss för byggandet. En lösning på problemet skulle kunna vara att planering av bostäder och trafik ska ske på regional nivå.

1 4 5 6 7 8 13  Scrolla till toppen