Ökad acceptans för marknadshyror

Debatten kring Boverkets rapport om hyresnivåer fortsätter. Nu har Fastighetsägarna låtit TNS Sifo göra en riksomfattande undersökning som visar att acceptansen för marknadshyror ökar. I genomsnitt tycker de tillfrågade i undersökningen att en innerstadslägenhet kan vara 45 procent dyrare än en lägenhet i ett miljonprogramsområde.

I dagsläget är hyresskillnaden i Stockholm mellan olika lägen ungefär 15 procent och på mindre orter är det en marginell skillnad. Fastighetsägarna förordar dock inte en direkt förändring, utan vill se en stegvis övergång till marknadshyror.

I veckan som gått har också Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och forskare vid IFN, förespråkat marknadshyror i Dagens Nyheter. Han föreslår blocköverskridande överenskommelser för att, som han skriver, “efter 70-års hyreskontroll återställa en fungerande bostadsmarknad – inte minst därför att antalet insiders vid varje tidpunkt är större än antalet outsiders.

Han får dock svar på tal från Barbro Engman, ordförande för Hyresgästföreningen som skriver i en replik att “Det finns inte ett enda land med marknadshyror som har klarat bostadsförsörjningen till breda grupper. [...] Det finns bara ett recept för att minska bostadsbristen: bygg mer.