Nordin pressar byggbolagen

Stockholms finansborgarråd Sten Nordin intervjuades i P4 Radio Stockholm i lördags och vill pressa byggbolagen att börja bygga så fort alla tillstånd är klara. Om inte bygget startar inom två år så kommer byggbolaget att förlora rätten att bygga på platsen. En regel som Håkan Falk, vd för HSB Bostad, tycker är ett bra förslag.

“Jag tror att annars kan det fastna så ligger man och drar på projektet allt för lång tid. Jag tror att det kan vara rätt.[...]har man inte kommit överens inom en viss tid så ska man kunna bryta avtalet.”

Stockholms stad har målsättningen att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, men det är en målsättning som Susanne Lindh, stadsbyggnadsdirektör för Stockholm stad, tycker är för lågt satt.