Mobila bostäder för unga

Svenska Bostäder planerar att bygga 1000 mobila bostäder för unga, efter ett initiativ från den ideella organisationen jagvillhabostad.nu. Mobila bostäder kan enkelt flyttas om det behövs och därför krävs bara tillfälligt byggnadslov, vilket gör det lättare att hitta mark som passar. De får nu hjälp av exploateringskontoret för att hitta lämpliga platser.

“Vi scannar hela Stockholm”, berättar Ingegerd Bills som är kommunikationschef på Svenska Bostäder. “Vi har inga exakta platser än, men det kan till exempel vara gräsplattar eller parkeringsplatser som inte används.”

Genom fokusgrupper med unga bostadssökande har Svenska Bostäder arbetat fram ett koncept och förhoppningen är att ha klart med en byggentreprenör inom två månader.