Hyresskillnaden mellan innerstad och förort ökar

Fastighetsägarna jobbar målmedvetet för att det ska bli större skillnad mellan hyrorna i innerstaden och ytterstaden. Större skillnader är bra, tycker Fastighetsägarna Stockholms VD Christer Jansson, eftersom att han menar att det bättre speglar hur de boende värderar olika lägen.

Häromdagen träffade Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen Region Stockholm träffade ett ramavtal om nya hyror från och med 1:a januari 2013. Hyrorna ska höjas med 2,70% i innerstaden, 2,35% i inre ytterstaden och 1,60% i yttre ytterstaden. Detta är del i en långsiktig plan, den så kallade Stockholmsmodellen.
– Genom avtalet fortsätter vi en målmedveten differentiering av hyrorna mellan innerstad och ytterstad, säger Christer Jansson

Det är dock inte bara i innerstaden det blir dyrare att bo, utan alla hyresgäster får högre hyra. Även om man räknar bort inflationen. Konjunkturinstitutet spår att inflationen blir 1,1% 2012 och 0,8% 2013, vilket alltså är lägre än den tänkta hyreshöjningen.