Hyresrätterna blir allt färre

Det blir allt lägre andel hyresrätter i Stockholm. 1990 var över 75% av Stockholms lägenheter hyresrätter. Idag är motsvarande siffra en bit under 50%. I 14 stadsdelar finns det inga kommunala hyresrätter kvar överhuvudtaget. Vänsterpartiet har gått igenom bostadsutvecklingen i Stockholm mellan 1990 och 2011 vilket DN noterade 19 september.

Vänsterpartiets gruppledare Ann-Margrethe Livh, är mycket kritisk till utförsäljningen av
hyresrätterna.

82 000 hyresrätter har försvunnit. På Östermalm var 70 procent av bostäderna hyresrätter 1990,
nu är 69 procent av bostäderna bostadsrätter. På Kungsholmen är drygt 70 procent bostadsrätter.

Borgarrådet Joakim Larsson (M) försvarar utförsäljningarna.

– Intäkterna från försäljningarna – 35 miljarder kronor – har finansierat underhåll, upprustning och
nyproduktion, säger han till DN.