FixaKontraktets jurist kommenterar lagförslaget

Igår berättade vi här på bloggen om att Regeringens lagförslag om förändrade regler för uthyrning av bostadsrätter inte verkar bli verklighet, eftersom samtliga oppositionspartier i Riksdagen säger nej till förslaget. FixaKontraktets jurist Rozze S Baleng tycker att det är bra att förslaget i dess nuvarande form inte blir av.
- Förslaget skulle ha inneburit ett väldigt urholkat skydd för andrahandshyresgästen.

Utöver de faktiska förändringarna menar han också att lagförslagets är undermåligt formulerat och juridiskt ohållbart.
- Förslaget gör det lättare för bostadsrättsägare att hyra ut då föreningen inte längre har möjlighet att motsätta sig uthyrning. Men lagförslaget innehåller en del underliga undantag. Till exempel kan uthyrning nekas om det anses “svårt att få till stånd en fungerande förening” i och med uthyrningen. Det anses bara kunna ske om en fjärdedel eller mer av föreningens lägenheter är uthyrda. I praktiken betyder det alltså att i en förening med 100 bostäder kan 25 stycken hyra ut sina bostadsrätter utan att föreningen har något att säga till om, men för den 26:e ser reglerna annorlunda ut.

- Det är bra om detta lagförslag revideras och skickas tillbaka till ritbordet. Som det såg ut nu var det ogenomtänkt och praktiskt ogenomförbart.