Nybyggnation

Ny tunnelbana i princip klar – 78 000 nya bostäder

Det har pratats och diskuterats länge. Och det har varit nästan klart, nästan nästan klart – men nu är det nästan nästan nästan klart. Tunnelbanan i Stockholm byggs ut – och i och med det lovar kommunerna att bygga ytterligare 78 000 nya bostäder.

Regeringen har sagt ja till avtalet. Den totala kostnaden beräknas bli 19,5 miljarder. Detta finansieras av ökade trängselskatter, statliga anslag och regional medfinansiering – det vill säga Stockholms kommun, landsting och kranskommunerna. Trafiken kan komma att vara igån tidigast 2020. Bostäderna kommer uppföras bit för bit, de sista 2030.

Läs mer i SvD.

Ny tunnelbana banar väg för nya lägenheter

350 000. Så många nya bostäder skulle kunna skapas om tunnelbanan byggdes ut ordentligt, enligt en rapport från Stockholms Handelskammare.

Förslagen omfattar bland annat utbyggnad av blå linjen så att den sträcker sig mellan Barkarby och Nacka, med en avgrening till Gullmarsplan för att på så vis avlasta gröna linjen.

En utökad tunnelbana skulle göra fler områden lämpliga för bostäder och på så vis skapa 100 000 bostäder söder om söder, 50 000 i Nacka samt ytterligare 200 000 bostäder fördelade på olika områden.

Ladda ner rapporten

Överklaganden försenar bostadsbyggandet

Det är inte bara brist på investeringar från kommuner och byggbolag som gör att bostadsbyggandet går så långsamt, trots den höga inflyttningen till Stockholm. De rättsliga processerna tar allt mer tid, när grannar och andra ofta överklagar bygganden i olika instanser.
Chris Österlund, vd för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, säger till Ekot att det kan ta allt mellan fem och tio år att få igenom en detaljplan i Stockholm
- En del projekt kanske inte alls blir av, därför att det långt utdragna skedet har gjort byggnationen så dyr, säger hon.

Från politiskt håll ses överklagandena som ett problem och bostadsministern Stefan Attefall (KD) flaggar för att det kan bli svårare att överklaga i framtiden.
- Vi kanske har ett system som gör det allt för lätt att överklaga i allt för hög grad, säger han till Ekot.

Kontor blir bostäder

Det finns för få bostäder och det byggs för lite. Kan då lösningen vara att göra om fler kontor till bostadshus? Ja, kanske i alla fall en dellösning.
I förra veckan beslutade Stadsbyggnadsnämnden kring en handfull planer som sammanlagt omfattar 2000 nya bostäder. En del kontorshus rivs och ersätts, andra byggs om. DN rapporterade kring detta i förra veckan.

Dock så är det långt kvar till de 16 000 bostäder om året, som vi häromdagen skrev att Stockholm behöver.

Det byggs allt mer – men fortfarande för lite

Siffrorna för byggandet under årets första kvartal är klara och det har byggts tre gånger så många nya lägenheter som under motsvarande period förra året. Ändå är det alldeles för lite jämfört med vad som Stockholm skulle behöva.

1 327 bostäder har påbörjats i Stockholm under 2013:s första tre månader, enligt siffror från SCB. För samma period 2012 var den siffran 499, d v s bara en dryg tredjedel.
Ändå är det fortfarande alldeles för få lägenheter som byggs.
- Vi behöver 16 000 nya lägenheter årligen, säger Maria Heymowska, samhällsplaneringschef på länsstyrelsen till DN.

Värt att betänka är också att 2012 var ett ovanligt dåligt år för bostadsbyggandet. Totalt blev det då 6 600 nya lägenheter, vilket var 1 500 färre än 2011. Om detta skrev SvD förra veckan.

100 000 nya bostäder ska byggas, men var?

Moderaterna i Stadshuset gick i veckan ut och deklarerade att det kommer byggas 100 000 bostäder om den blåa linjen byggs ut och kopplas ihop med de andra linjerna vid Gullmarsplan.
Både politiker och andra aktörer verkar vara överens om att nya bostäder behövs, men andra partiers politiker säger att det behöver göras mer än att bygga tunnelbana för att lägenheterna ska bli verklighet.

Moderaterna har tidigare varit det mest skeptiska partiet till att bygga ut tunnelbanan, men innan sommaren kom samtliga partier överens om att inleda en förstudie angående en förlängning av blå linjen. I veckan skrev borgarråden Sten Nordin (M) och Joakim Larsson (M) på DN Debatt att en utbyggnad som knyter ihop Stockholms tre tunnelbanelinjer vid Gullmarsplan skulle ge 100 000 nya bostäder. Övriga partier verkar dock skeptiska till att det är så enkelt att trolla fram bostäder.

– Jag blir jätteglad om Moderaterna bygger 100 000 nya bostäder. Men jag tvivlar starkt på att det blir mer än ord. De har inte gått på vår linje när vi velat bygga mer i Albano, ett studenttorn i Tanto och förtäta i centrala Farsta, säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) till DN.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de två partier som har tydligast idéer om var det bör byggas nytt. MP vill lägga ner Bromma flygplats och där bygga ett miljöprofilerat bostadsområde.
– Hur man ska klara 100 000 nya bostäder och ha kvar Brommaflyget förstår jag inte, säger borgarrådet Daniel Helldén (MP) till DN.

Och kanske finns det anledning att tvivla på siffran 100 000. Det enda exemplet som ges i Joakim Larsson (M) och Sten Nordins (M) artikel på var det kan byggas är 4 000 lägenheter på Södermalm, som redan är planerade sen tidigare.

Hyresgästföreningen skriver på DN debatt igår och tycker att 100 000 nya bostäder är en bra ambitionsnivå. Föreningens Stockholmsordförande Terje Gunnarsson trycker också på att om dessa löften blir verklighet är det viktigt att det bland lägenheterna även blir en stor del hyresrätter. Bland annat hänvisar han till en SIFO-undersökning som visar att 80% av stockholmarna tycker att hyresrätt bör prioriteras vid nyproduktion. Om Hyresgästföreningen har några idéer om var det ska byggas framgår dock inte av artikeln, men de lyfter fram markpolitiken som ett av de mest kraftfulla bostadspolitiska verktygen för Stockholms stad.

 Scrolla till toppen