Bostadsbyggande

Ett steg närmare 50 000 bostäder i Bromma?

Den nya regeringen har utsett en särskild förhandlare för kommuner som vill bygga bostäder på citynära flygplatsmark.
Detta kan tolkas som ett steg mot ett helt nytt bostadsområde på Bromma flygplats i Stockholm, något som tidigare beräknats kunna innebära så mycket som 50 000 nya lägenheter. Det återstår dock fortfarande mycket innan detta kan komma att bli verklighet.

Miljöminister Åsa Romson säger till TT att beslutet är “en väldigt viktig nyckel till hur städerna får möjlighet till bättre markutnyttjande”.

Vi måste bygga mer, inte mindre

Att det byggs på tok för lite i Stockholm är knappast en nyhet för den som är intresserad av bostadsmarknaden eller följer den här bloggen. Nu går inte ens utvecklingen åt rätt håll, visar ny statistik från det första halvåret av 2014.

Enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, påbörjades det visserligen fler lägenheter i år än ifjol, sett till hela Sverige. Men ökningen handlar främst om landsortslägenheter. Av de tre storstadsområdena (Stockholm, Göteborg och Malmö) är det bara Göteborg som har uppåtpekande kurva.

I Stockholm påbörjades ifjol över 50% fler lägenheter än i år. I Stor-Stockholm är den nedåtpekande trenden inte lika stark, men fortfarande negativ.

Den statistikintresserade kan kolla i SCB:s databas för mer information.

Mer tillåtet buller ska ge fler små lägenheter

Regeringen föreslår att de bullerregler som gäller för nybyggen ska ändras. Mer buller ska tillåtas för studentlägenheter och andra små lägenheter. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) säger till TT att studenter inte är lika känsliga för buller som barnfamiljer. Studenterna har “inte alls samma behov av att sitta i sin lägenhet och öppna fönstret”, enligt ministern.
Förhoppningen är att högre gränser för buller ska öka antalet mindre lägenheter som byggs.

Radiodebatt om studentbostäder

P4 Radio Stockholm ordnade igår en bostadspolitisk debatt mellan alla sju partier i Stockholms kommunfullmäktige.

Ett av ämnena som kom upp var den låga takten i byggandet av studentbostäder. Socialdemokraterna menade att kommunala bostadsbolag borde få tydliga instruktioner om att minst 20% av byggandet ska vara bostäder riktade mot studenter och ungdomar.

Moderaterna och Folkpartiet, som har suttit i majoritet i Stockholm i åtta år, fick försvara varför det inte byggts 4 000 studentbostäder som utlovats. Detta skylldes på att olika personer överklagat byggplanerna, vilket försenat planerna.

Att byggplaner överklagas är väldigt vanligt, så man skulle ju kunna tycka att detta kanske borde tagits med i beräkningarna innan löften ställdes ut…

Ett kort klipp från debatten finns att lyssna på här.

 

Tillfälliga studentlådor i Bredäng

Igår invigdes 280 tillfälliga studentlägenheter vid Campus Björksätra i Bredäng i södra Stockholm. Lägenheterna är byggda som moduler som tillverkas i förväg och sedan kan staplas på varandra. I området där lägenheterna står ska en kraftledning dras och det är först efter det som permanent bebyggelse kommer att bli aktuell. Detta är därför en tillfällig lösning för att kunna utnyttja marken fram tills ess.
Förhoppningen är att den här typen av modullösning ska kunna öka flexibiliteten och användandet av tillfällig outnyttjad mark.

- Lösningen har stor potential och skulle kunna användas på många platser i Stockholm för att möjligöra attraktivt studentboende till en rimlig kostnad, säger Christer Wallensteen som är VD på DAPstockholm som ligger bakom modulerna.

De första hyresgästerna förväntas flytta in före sommaren.

Ny tunnelbana i princip klar – 78 000 nya bostäder

Det har pratats och diskuterats länge. Och det har varit nästan klart, nästan nästan klart – men nu är det nästan nästan nästan klart. Tunnelbanan i Stockholm byggs ut – och i och med det lovar kommunerna att bygga ytterligare 78 000 nya bostäder.

Regeringen har sagt ja till avtalet. Den totala kostnaden beräknas bli 19,5 miljarder. Detta finansieras av ökade trängselskatter, statliga anslag och regional medfinansiering – det vill säga Stockholms kommun, landsting och kranskommunerna. Trafiken kan komma att vara igån tidigast 2020. Bostäderna kommer uppföras bit för bit, de sista 2030.

Läs mer i SvD.

Hyresgästföreningen kampanjar för ökat byggande

Hyregästföreningen har dragit igång en kampanj för hyresrätten. Du har säkert sett affischerna i tunnelbanan med budskapet “Här bor möjligheten” där de lyfter fram de samhälleliga nyttorna med hyresrätten. Kampanjer går under namnet Ditt livs boende och samlar bland annat in förslag från allmänheten och uppvaktar ansvariga politiker.

En del i kampanjen, som vi gillar starkt, är att alla besökare på hemsidan kan ge förslag på platser där det skulle kunna byggas. Ett väldigt bra initiativ för att få fler att fundera på varför det inte byggs, när det finns så många lämpliga platser för nya bostäder.

Unga vill bo tillsammans

Stockholms unga vill gärna bo centralt eller nära tunnelbanan och har inget emot att bo trångt, berättar de i en undersökning om framtidens boende. Men 59 procent av unga stockholmare är inte nöjda med dagens utbud av bostäder. 

Att bo i en liten lägenhet är alltså inga problem. Framför allt inte om den egna ytan går att ersätta med gemensamma utrymmen. 18 procent tänka sig att leva utan eget vardagsrum om det finns någon annanstans i huset. Hela 38 procent önskar att det finns gemensamma utrymmen för umgänge.

Det är analysföretaget United Minds, på uppdrag av NCC, Swedbank och Fastighetsägarna Stockholm, som har frågat unga stockholmare hur vilken syn de har på framtidens boende.

Hotell blir nya lägenheter

Vid Odenplan har HSB köpt Hotell Oden och planerar att bygga om hotellet till bostäder. Det är tänkt att unga ska flytta in i de 145 nya, men små, lägenheterna, som får en yta om 20 kvadratmeter.

Kanske kan de bli ännu mindre med de nya regler som införs 1 juli i år. Hur de exakt ska utformas är inte klart ännu, men i en intervju till Hem&hyra berättade Boverket att de föreslår lättnader för små bostäder när det gäller till exempel buller och storlek.

 

 

 

Mobila bostäder för unga

Svenska Bostäder planerar att bygga 1000 mobila bostäder för unga, efter ett initiativ från den ideella organisationen jagvillhabostad.nu. Mobila bostäder kan enkelt flyttas om det behövs och därför krävs bara tillfälligt byggnadslov, vilket gör det lättare att hitta mark som passar. De får nu hjälp av exploateringskontoret för att hitta lämpliga platser.

“Vi scannar hela Stockholm”, berättar Ingegerd Bills som är kommunikationschef på Svenska Bostäder. “Vi har inga exakta platser än, men det kan till exempel vara gräsplattar eller parkeringsplatser som inte används.”

Genom fokusgrupper med unga bostadssökande har Svenska Bostäder arbetat fram ett koncept och förhoppningen är att ha klart med en byggentreprenör inom två månader.

 

1 2 3  Scrolla till toppen