“Bygg nya bostäder i hamnområden”

Det finns gott om utrymme i Stockholm för nya bostäder. Med god arkitektur och modern miljöteknik skulle det gå att skapa attraktiva bostäder vid Värtahamnen och Frihamnen, skriver Staffan Michelson, expert på miljörätt, på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

Enligt Michelson är en av anledningarna till att detta inte gjorts är osäkerhet kring hur bullernormer ska hanteras. Bullerfrågan ska utredas genom samråd mellan bland andra Boverket och Naturvårdsverket. Michelson antyder dock att detta är en för långsam process och att frågan borde hanteras omedelbart.

Läs hela debattinlägget på SvD.se.