Boverket: Hyresrätt är “för billigt”

I en ny rapport skriver Boverket att låga hyror i centrala hyresrätter är en av anledningarna till att det är ont om bostäder i Stockholm, eftersom detta gör att många bor kvar i större lägenheter än de egentligen behöver – medan andra inte får lägenhet alls.

Hyresgästföreningens är dock minst sagt skeptisk till rapporten. Marknadshyror skulle bara göra fastighetsägarna rikare, det löser inte bostadsproblemet menar ordförande Barbro Engman i en intervju med SvD.

Birjer Johnsson på Hyresgästföreningen säger i Norrtelje Tidning:
– Skulle man ha fri hyressättning skulle resultatet bli att de som har mest pengar får bo centralt. Risken är då stor att segregationen ökar.

Oavsett vad man tycker om marknadshyror: Det råder ingen tvekan om att att hyresrätt ofta är billigare än motsvarande bostadsrätt, som läget är nu. Men en bostadssegregation har vi ju ändå. Istället för en segregation baserat på inkomst har får vi en segregation baserad på kötid och kontakter. FixaKontraktet bidrar ju på sätt och vis till att bryta den segregationen, men vi vet att inte alla kan få lägenhet genom oss.

Lösningen som måste till är självklart fler bostäder – och i SvD-artikeln lyfter Hyresgästföreningen fram en del bra förslag:
Lägre priser på kommunal mark, och lägre skatter på hyreslägenheter/fastigheter, är frågor som FK-bloggen ger tummen upp till och som dessutom går att genomföra politiskt. Det skulle nog även Boverket hålla med om.