Bostadsbristen ökar trots fler nya bostäder

Byggandet ökar i Sverige rapporterar Svenska Dagbladet. 32 procent fler bostadsbyggen har påbörjats under de tre första kvartalen i år, jämfört med samma period förra året.

Siffrorna publiceras av SCB, men Boverkets analytiker Bo Hanssons kommentar till nyheten är inte lika positiv. Årets resultat beräknas landa på kring 28 000 påbörjade bostadsbyggen, men Bo Hansson menar att mellan 40 000 – 50 000 nya bostäder behövs varje år för att åtgärda bostadsbristen.

Samtidigt rapporterar Affärsvärlden att Johan Skoglund, vd för JM som är en av Nordens största projektutvecklare för bostäder, förväntar sig en låg utveckling av bostadsbyggandet de närmaste 5-10 åren.

- Det är för komplext, säger Johan Skoglund och pekar till exempel på att de i Stockholmsregionens 26 kommuner finns olika särkrav. Han ställer sig positiv till de utredningar som bostadsminister Stefan Attefall intitierat och som bland annat väntas föreslå förändringar i det kommunala planmonopolet.